Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Abranovce
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Abranovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Postavený bol po roku 1943 bez jasnej slohovej orientácie. Objavujú sa tu prvky neogotiky a neoklasicizmu. Je to jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a trojhranným štítom na priečelí. Nad štítom je malá strešná vežička s ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 18.
Bibliografia
www.abranovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk