Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
architráv
spodná časť trámovia, trám ležiaci vodorovne na stĺpoch v antickej architektúre a v architektonických štýloch od nej závislých



www.pamiatkynaslovensku.sk