Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Autorská výstava fotografov APFSR (Galéria v Poprade)
autorska-vystava-fotografov-apfsr-galeria-v-poprade

 


 

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 15.3. 2018 – 15.4. 2018
 


 

Tatranská galéria 15. marca 2018 vo svojich priestoroch predstaví tvorbu slovenských fotografov združených v Asociácii profesionálnych fotografov – APFSR.
 


 

Asociácia profesionálnych fotografov SR (APFSR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov. Cieľom APFSR je prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu verejnosti o tento druh umenia. APFSR je členom v Európskej federácií profesionálnych fotografov – FEP, ktoré otvára možnosti prezentácie asociácie na európskej úrovni. Zároveň je to možnosť pre členov získať prestížny európsky certifikát QEP a Master QEP. APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.
 

Vďaka úspechom v prestížnych zahraničných súťažiach sa slovenská fotografická tvorba stala uznávanou po celom svete. Kvalita prác a kretivita členov APFSR vysoko prekračuje rámec štandardov, ich tvorba je publikovaná v zahraničných médiách a práce vystavované v galériách po celom svete. Týmto APFSR a jej členovia šíria dobré meno Slovenska v zahraničí.
 


 

Martin Vrabko, MQEP
 

Jano Štovka, MQEP
 

Peter Svoboda, MQEP
 

Ivan Čaniga, MQEP
 

Martin Krystýnek, QEP
 

Pavol Delej, QEP
 

Ján Hladík, QEP
 

Gabriel Lipták, QEP
 

Aňa Struhárova, QEP
 

Vlado Veverka, QEP
 

Vladimír Škuta, QEP
 

Dušan Beňo, QEP
 

Matej Michalík, EP
 

Martina Nemčeková, EP
 

Marek Hajkovský, EP
 

Vladimír Citriak, EP
 

Miqo Cash, EP
 

Dušan Holovej, EP
 

Katarína Grajcaríková, EP
 

Stano Mihalík
 

Michal Zahornacký
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk