Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Belá - Oldingerov ústav
Lokalita
obec Banská Belá, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kláštor bol postavený v roku 1907 ako Oldingerov ústav. V budove bola zriadená dvojtriedna katolícka dievčenská ľudová škola, detská opatrovňa a kláštorné byty pre rehoľnice – učiteľky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava budovy kláštora a výstavba garáží na dvore kláštora prebehla v roku 1968. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kláštora je dobrý.
Poznámky
[1] www.banskabela.sk (28.6.2015)
[2] www.banskabela.sk (28.6.2015)
Bibliografia
www.banskabela.skwww.pamiatkynaslovensku.sk