Banská Bystrica - Hrob Izidora Žiaka-Somolického - pamiatkynaslovensku.com - (banska-bystrica-hrob-izidora-ziaka-somolickeho)









Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Hrob Izidora Žiaka-Somolického
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk