Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
barón
nižší šľachtický titul



www.pamiatkynaslovensku.sk