bastión - pamiatkynaslovensku.com - (bastion)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bastión
päťboká bašta, základ sústavy pevnostných mnohouholníkových renesančných a barokových hradiebwww.pamiatkynaslovensku.sk