Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalvárie a krížové cesty


ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. 408 s. ISBN 80-968632-1-5www.pamiatkynaslovensku.sk