Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Monografie miest a obcí

Barca
KRIŠTOF, František: Barca. Mestská časť Košíc. História a súčasnosť. Košice: Agentúra JES, 2002. 80 s. ISBN 80-88900-11-5

Beluša
KOČIŠ, Jozef: Beluša 1330 – 1995 pohľady do dejín. Žilina: Jozef Blaha, 1994. 116 s. ISBN 80-966996-3-6

Betlanovce
CHALUPECKÝ, Ivan: Dejiny Betlanoviec. Levoča: MTM, 2010. 264 s. ISBN 978-80-89187-42-3

Brezno
ŠTULRAJTEROVÁ, Anna – WEISS, Ján: Brezno v premenách času. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2005. 255 s.

Bytča
KOČIŠ, Jozef et al: Bytča 1378 – 1978. Martin: Osveta, 1978. 352 s.

Čachtice
AMMER, Vladimír: Čachtice. Bratislava: Alfa-press, 1997. 440 s. ISBN 80-88811-61-9

Čadca
GERÁT, Rudolf – ŠČURYOVÁ, Mária – VELIČKA, Jaroslav: Čadca. Vydalo mesto Čadca v spolupráci so Spolkom priateľov Čadce, 2005. 343 s.

Čierny Balog
KOVÁČIK, Peter – ŤAŽKÝ, Ladislav et al.: Čierny Balog. Bratislava: Forza, 2003. 297 s. ISBN 80-968475-3-8

Ďurkov
ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. Ďurkov: Obecný úrad, 1996. 120 s. ISBN 80-967582-3-3

Giraltovce
KMECOVÁ, Alena et al.: Giraltovce. Giraltovce: Excel enterprise, s r.o., 2008. 64 s. ISBN 978-80-89258-26-0

Hlohovec
Kolektív autorov: Hlohovec a okolie. Bratislava: Obzor, 1968. 296 s.

TASSY, Ján et al.: Hlohovec. Bratislava: Obzor, 1989. 88 s. ISBN 80-215-0057-3

Hniezdne
ROTH, Peter et al.: Hniezdne. Hniezdne: Obecný úrad Hniezdne, 2007. 192 s. ISBN 987-80-969732-3-1

Holíč
IRŠA, Rudolf et al.: Holíč – príbeh nášho mesta. Holíč: Mesto Holíč, 2014. 182 s. ISBN 978-80-971686-3-6

Hronsek
Kolektív autorov: Hronsek - história a súčasnosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo TRIAN, 2000. 104 s. ISBN 80-88945-19-4

Kežmarok
PUŠKÁROVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich: Kežmarok. Pamiatková rezervácia. Bratislava: TATRAN, 1979. 168 s.

Komjatice
Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice a Q-SOLID, spol. s r.o., 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0

Košická Nová Ves
Kolektív autorov: Košická Nová Ves. História a súčasnosť. Košice: JES, 2010. 104 s. ISBN 978-80-88900-32-0

Križovany nad Dudváhom
KOLLÁR, Daniel et al.: Križovany nad Dudváhom, vlastivedná monografia obce. Bratislava: DAJAMA, 2010. 160 s. ISBN 978-80-89226-97-9

Lednické Rovne
DANIŠOVÁ, Anna: Obec Lednické Rovne. Lednické Rovne: Obecný úrad, 2004. 160 s. ISBN 80-89031-17-X

Lipany
BOLEŠ, Daniel: Mesto Lipany (1312 – 2000). Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. 176 s. ISBN 80-7165-361-6

Kolektív autorov: Lipany. Prešov: Pre Mestský a Farský úrad v Lipanoch vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997. 110 s. ISBN 80-7165-087-0

TURLÍK, Ján: Lipany. Prešov: Pre mesto Lipany vydal R.S. media, 2007. 152 s. ISBN 978-80-969752-2-8

Liptovský Mikuláš
Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš. Bratislava: CREDO, 2006. 284 s. ISBN 80-969503-8-X

KUFČÁK, Emil et al.: Liptovský Mikuláš. Monografický zborník. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968. 488 s.

Malé Lednice
VITKO, Pavol: Malé Lednice. Malé Lednice : Občianske združenie Kiapeška, 2012. 521 s. ISBN 978-80-971202-7-6

Mošovce
BEŇOVSKÝ, Jozef a kolektív: Mošovce v premenách času. Martin: Osveta, 1984. 304 s.

TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike. Mošovce: Obecný úrad Mošovce, 2003. 128 s. ISBN 80-968976-0-8

Nitra
FOJTÍK, Juraj et al.: Nitra. Bratislava: Obzor, 1977. 304 s.

Nová Bošáca
KRAVARČÍK, Pavel et al.: Nová Bošáca. Nová Bošáca: Obecný úrad, 200. 216 s. ISBN 80-96-83-70-7-9

Obišovce
MEDVEC, Anton: Koleso času. Obišovce. Običovce: Obecný úrad, 2014. 344 s. ISBN 978-80-971656-3-5

Oravská Polhora
HUBA, Peter: Oravská Polhora. Vlastivedná monografia. Bratislava: Vydal MNV v Oravskej Polhore v slovenskom telovýchovnom vydavateľstve Šport, 1989. 188 s. ISBN 80-7096-063-9

Partizánska Ľupča
VÍTEK, Peter – CHURÝ, Slavko – SLIACKA, Simona: Dejiny Partizánskej Ľupče. Poprad: Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo Poprad pre obec Partizánska Ľupča, 2013. 168 s. ISBN 978-80-89309-10-8

Pusté Úľany
DÉMUTH, Andrej et al.: Pusté Úľany. Príbeh obce. Trnava: Edition Ryba, Legenda Trnava, 2006. 280 s. ISBN 80-89250-00-9

Púchov
Kolektív autorov: Púchov. Martin: Osveta, 1970. 212 s.

Radvaň
SKLENKA, Vladimír – PECNÍK, Marcel a iní: Radvaň. Monografia mestečka. Banská Bystrica, CEPROCER (b.d), 2009. 297 s. ISBN 978-80-970078-0-5

Richnava
Kolektív autorov: Dejiny Richnavy. Richnava: Obecný úrad, 2010. 526 s. ISBN 978-80-970549-0-8

Rožňava
POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... Rožňava: Mestský úrad Rožňava v spolupráci s vydavateľstvom Region Poprad, s.r.o., 2009. 216 s. ISBN 978-80-969344-7-8

Rusovce
MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. 148 s. ISBN 80-968022-6-7

HRADSKÝ, Juraj - MALLINERITS, Jozef: Rusovce. Oroszvár – Karlburg. Bratislava: Marenčin PT, spol s r.o., 2007. 256 s. ISBN 80-89218-52-3

Seňa
KOLIVOŠKO, Štefan: Seňa. Kapitoly z dejín obce. Seňa: Obecný úrad, 2008. 152 s. ISBN 978-80-970082-2-2

Skalica
Kolektív autorov: Skalica v minulosti a dnes. Bratislava: Obzor, 1968. 428 s.

Slančík
PETRO, František – BELIŠ, Jozef: Slančík. Slančík: Obecný úrad, 2000. 76 s. ISBN 80-968424-3-9

Slanec
PETRO, František: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia. Slanec: Obecný úrad, 1998. 160 s. ISBN 80-967249-4-0

Smižany
ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. Smižany: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany, 1993. 146 s. ISBN 80-85515-08-3

Smolenice
NOVÁKOVÁ, Katarína et al.: Smolenice, vlastivedná monografia obce. Bratislava: DAJAMA, 2011. 504 s. ISBN 978-80-970736-5-7

Spišský Hrhov
DUNČKO, Štefan: Spišský Hrhov. Dejiny a pamiatky. Spišský Hrhov: Obecný úrad, 1993. 76 s.

Stráže pod Tatrami
KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: Stráže – známe, neznáme 1276 – 2001. Poprad: Mestský úrad v Poprade – mestská časť Stráže, 2001. 168 s. ISBN 80-968556-8-9

Svätý Jur
TURCSÁNY, Juraj et al.: Svätý Jur 1209 – 2009. Dejiny písané vínom. Svätý Jur: Mesto Svätý Jur, 2009. 256 s. ISBN 978-80-970198-5-3

Tlmače
BÁTOVSKÁ, Jarmila et al.: Tlmače v plynutí času. Tlmače : Mestské kultúrne stredisko Tlmače, 2010. 288 s. ISBN 978-80-970450-6-7

Veľké Zálužie
KERESTEŠ, Peter: Veľké Zálužie – obec s históriou. Monografia dejín obce. Nitra: ENARS, s.r.o., 2012. 328 s. ISBN 978-80-970612-2-7

Volkovce
MLYNKA, Ladislav et al.: Volkovce 1275 – 2000. Vlastivedná monografia obce. Bratislava: KARTPRINT, 2000. 230 s. ISBN 80-88870-14-3

Zvolen
VANÍKOVÁ, Viera et al.: Zvolen. Martin: Gradus, 1993. 376 s. ISBN 80-901392-2-www.pamiatkynaslovensku.sk