Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Parky a záhrady

KLIKA, Leopold: Parky na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, ročník I, 1952, č. 3, s. 31 – 38.

KRIAK, Martin: Prírodný park v Betliari. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1982. 152 s.

KRIŽANOVÁ, Eva: Záhrada letného arcibiskupského paláca v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 1, s. 18 – 23.

KRUPA, Vladimír: História Mestského parku v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 4, s. 12 – 17.

KUBIŠTA, Richard: Historické parky a záhrady. Nitriansky kraj. Bratislava: FORUM SAPIENTIAE a VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2006. 180 s. ISBN 80-224-0946-4

MAŇKOVSKÁ, Monika: Historický park pri kaštieli vo Svätom Antone. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 10 – 13.

ONDREJKOVÁ, Zuzana: Zeleň vo vzťahu k torzálne zachovaným hradom. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 5 – 9.

OŽVALDOVÁ, Mária: Zrekonštruované parky v nitrianskom okrese. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 55 – 56.

PAPCO, Ján: Dejiny a koncepcie zámockého parku v Bojniciach. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 14 – 19.

REHÁČKOVÁ, Tamara: Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava: TRIO Publishing s.r.o., 2012. 110 s. ISBN 978-80-89552-27-6

REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. 128 s. ISBN 978-80-89226-82-5

SOBOTA, Vladimír: Kúpeľný park v Štóse. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 35 - 38.

STEINHÜBEL, Gejza: Slovenské parky a záhrady. Martin: Osveta, 1990. 144 s. ISBN 80-217-0158-7

ŠIMKOVIC, Pavol: Historické a chránené parky na Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1972, č. 5, s. 9 - 16.

TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2004. 160 s. ISBN 80-224-0797-6www.pamiatkynaslovensku.sk