Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojná - hradisko
Lokalita
obec Bojná, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
Fotogaléria
Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - západná brána foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - vonkajšia strana valu foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - vonkajšia strana valu foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - vonkajšia strana valu foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - val s priekopou pri západnej bráne foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - východná brána foto © Oto Tomeček 8/2015Bojná - hradisko - východná brána s komunikáciou foto © Oto Tomeček 8/2015
Bibliografia
PIETA, Karol - RUTTKAY, Alexander: Bojná - nový fenomén v slovenských dejinách. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 13 - 15.
www.bojna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk