Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojná - Židovský cintorín
Lokalita
obec Bojná, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Početné židovské rodiny žili nielen v meste Topoľčany, ale i v okolitých dedinách. Po druhej svetovej vojne však židovské obyvateľstvo takmer zmizlo z regiónu. Židovský cintorín v obci Bojná je hmotné svedectvo života komunity v tejto oblasti. Niektoré náhrobky v ňom sa viažu k roku 1900. [1]
Poznámky
[1] HRDÝ, Dávid: Zabudnutý židovský cintorín na Bojnej: O jeho záchranu sa snaží miestny občan. 24. jún 2013. www.topolcany.dnes24.sk (24.3.2016)
Bibliografia
www.bojna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk