bosáž - pamiatkynaslovensku.com - (bosaz)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bosáž
plasticky stvárnené alebo v omietke napodobené kvádrové murivo s vydutým, hrubo vytesaným čelom – nárožné kvádrovaniewww.pamiatkynaslovensku.sk