Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Branč
Lokalita
obec Podbranč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Vznik hradu sa predpokladá v druhej polovici 13. storočia. Písomne sa prvýkrát spomína v roku 1317. Hrad v roku 1663 poslúžil ako útočisko pred Turkami okolitému obyvateľstvu. Na začiatku 18. storočia z hradu odviezli zariadenie a zbúrali opevnenia. Stavba začala pustnúť.
Pamiatková ochrana
Začiatky obnovy hradu siahajú do konca 60. rokov 20. storočia. Jej prvá etapa bola vyvolaná pragmatickým dôvodom. Išlo o rozpad múrov vonkajšieho opevneia, ktorý ohrozoval podhradskú obec. Za účasti miestnych dobrovoľníkov bolo neodborne odkryté a obnovené vonkajšie opevnenie hradu. Po jeho dokončení, sa od roku 1978 charakter prác zmenil. Rozbehol sa aj rozsiahly archeologický výskum, ktorý odkryl podstatnú časť horného a stredného hradu. V druhej etape obnovy, zameranej na severnú, východnú a západnú časť hradu, išlo o zarovnávanie korún murív, preškárovanie a injektovanie murív, žiaľ v tomto období klasickým materiálom aktivovanou cementovou maltou. Zásadný zlom v celkovom prístupe k záchrane ruiny priniesla ďalšia etapa obnovy realizovaná v druhej polovici 80. rokov na severnej a západnej strane stredného hradu, keď došlo k zásadnému prehodnoteniu dovtedajšieho prístupu. Úplne sa vylúčilo mechanické škárovanie aktivovanou maltou, prevádzalo sa kvalitné tvarovanie korún murív a praktizoval sa minimalistický rozsah domuroviek. Pokračovanie prác po roku 2000 zodpovedá súčasnej modernej šetrnej záchrane hradov.
 

Podbranč – hrad Branč, (č. ÚZPF 655/1-7) – architektonicko-historický výskum delovej bašty - rok 2012, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic. [1]

Prístup
Z obce Podzámok pohodlne krátkym stúpaním na hradný vrch po turistickej značke - cca 20 minút.
Fotogaléria
Hrad Branč rytina zo 16. storočiaHrad Branč zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Branč zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Imrich Kluka 1/2011Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014Hrad Branč foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
NEŠPOR, Jaroslav: Branč. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 5-6, s. 52 - 53.
ŠIMKOVIC, Michal: Hrad Branč. Sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting, o.z., 2011. 46 s. ISBN 978-80-89136-85-8
www.podbranc.sk
GPS
48.733281, 17.467037
+48° 43' 59.81", +17° 28' 1.33"www.pamiatkynaslovensku.sk