Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Dom U dobrého pastiera
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - OBUCHOVÁ, Viera: Dom U Dobrého pastiera. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 13 - 15.
www.bratislava.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk