Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Fotogaléria
Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa foto © Hana Farkašová 3/2014
Bibliografia
KALINAYOVÁ, Jana - TAUBEROVÁ, Alexandra: Hudobná história bratislavského jezuitského kostola. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 2, s. 11 - 13.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk