Bratislava - Letný arcibiskupský palác - pamiatkynaslovensku.com - (bratislava-letny-arcibiskupsky-palac)

Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Letný arcibiskupský palác
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
KRIŽANOVÁ, Eva: Záhrada letného arcibiskupského paláca v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 1, s. 18 – 23.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk