Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum židovskej kultúry
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
Bibliografia
KUŠANOVÁ, Katarína: Múzeum židovskej kultúry. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 4, s. 50 - 53.
SALNER, Peter: Múzeum židovskej kultúry na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 4, s. 24 - 25.
www.snm.sk
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk