Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Slovenská národná galéria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
PODUŠEL, Ľubomír: Slovenská národná galéria päťdesiatročná. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 1, s. 28 - 32.
ŠUCHOVÁ, Jana: Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 3, s. 9 - 11.
www.sng.sk
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk