Bratislava - Slovenské národné múzeum - pamiatkynaslovensku.com - (bratislava-slovenske-narodne-muzeum)

Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Slovenské národné múzeum
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
Bibliografia
ČOMAJOVÁ, Marta: Knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave. Stručne z histórie alebo od zošitov k online knižnici. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 3, s. 2 - 5.
www.snm.sk
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk