Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretejovce
Lokalita
obec Bretejovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná trojtraktová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Na severnej fasáde je vysunutý stĺpový portikus, ktorý mal pôvodne murovaný tympanón. Fasáda je členená trojitými empírovými oknami a zakončená zuborezovou rímsou. V miestnostiach sú valené a zrkadlové klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
Bibliografia
www.bretejovce.sk
GPS
48.827149, 21.293488
+48° 49' 37.74", +21° 17' 36.56"www.pamiatkynaslovensku.sk