Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretejovce - sýpka
Lokalita
obec Bretejovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická tereziánska hospodárska stavba z roku 1763. Dvojpodlažná bloková budova s malými zamrežovanými oknami a lizénovým rámovaním. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri kaštieli.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
Bibliografia
www.bretejovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk