Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezno - Židovský cintorín
Lokalita
obec Brezno, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Východne od mesta Brezno sa nachádzajú cintoríny troch náboženských vyznaní. Cez hlavnú bránu sa vstupuje do evanjelickej a katolíckej časti cintorína. Miesto posledného odpočinku židovských obyvateľov sa nachádza na najvyššej časti kopcovitého terénu. Rozmery cintorína sú 13 x 200 m. Hroby mužov a žien nie sú oddelené. Náhrobné kamene sú zhotovené zo švédskeho granitu, zo sivého mramoru alebo z umelého kameňa. Nápisy na nich sú zväčša dvojjazyčné (hebrejsko – maďarské, nemecké, slovenské). 1. september je Európskym dňom židovskej kultúry a dedičstva. Zavedený bol už od roku 1996. [1]
Poznámky
[1] KAMENICKÁ, Viera: Obnovená synagóga v strede Slovenska. (publikované vo vydaní SP september 2014) www.pohrebnictvo.sk (9.2.2016)
Bibliografia
www.brezno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk