Brodzany - prícestná socha sv. Floriána - pamiatkynaslovensku.com - (brodzany-pricestna-socha-sv-floriana)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodzany - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kamenná socha z roku 1800.
Bibliografia
www.brodzany.euwww.pamiatkynaslovensku.sk