Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bučany
Lokalita
obec Bučany, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Bučany – kúria (č. ÚZPF 781/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2009, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.11.2014)
Bibliografia
www.bucany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk