Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budikovany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Budikovany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1804. Opravený bol v 20. storočí. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a rovným stropom. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá barokovou baňou.
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia so stĺpovou architektúrou a novším obrazom. Kazateľnica je rokokovo-luisézna z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 232.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 232.
GPS
48.487083, 20.093577
48°29'13.5"N 20°05'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk