Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budimír
Lokalita
obec Budimír, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kúria v Budimíri bola pôvodne neskororenesančná stavba zo 17. storočia, ktorú v polovici 19. storočia klasicisticky prestavali. Je to pomerne dlhá, jednopodlažná budova s predstavaným klasicistickým pilierovým portikom a hladkou nečlenenou fasádou. Manzardovú strechu neskôr vymenili za valbovú. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami alebo rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Budimír – kúria (č. ÚZPF 413/2) – architektonicko-historický výskum - rok 2015, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kolektív. [2]
Súčasný stav a využitie
Kedysi v nej bolo niekoľko bytov. V súčasnosti je opustená a v katastrofálnom stave. Rýchlym tempom sa mení na zrúcaninu.
Prístup
Stojí neďaleko kostola v prvej časti obce.
Fotogaléria
Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 233.
[2] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
Bibliografia
www.obecbudimir.eu
GPS
48.797778, 21.308250
48°47'52.0"N 21°18'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk