Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čab - zvonica
História a stavebný vývoj
V roku 1892 bola uprostred dediny postavená drevená zvonica s dvoma zvonmi, z ktorých väčší zhabala počas prvej svetovej vojny vojenská správa. Namiesto drevenej zvonice si Čabania postavili v roku 1932 novú murovanú zvonicu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obeccab.sk (29.10.2016)
Bibliografia
www.obeccab.skwww.pamiatkynaslovensku.sk