Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Draškovičov kaštieľ
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z roku 1668. Rozšírený bol koncom 17. storočia. Pôvodne to bola jednokrídlová dvojpodlažná stavba s otvorenou arkádovou chodbou na prízemí záhradnej fasády, na osi prestúpená širokým blokovým vstupným rizalitom. Koncom 17. storočia pristavali druhé poschodové krídlo s predstavaným bočným schodišťom. V hlavnej sále sú zvyšky renesančného krbu z konca 16. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V rokoch 1954 – 1958 bol kaštieľ adaptovaný na kultúrny dom. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ slúži aj ako múzeum.
 

Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Zachytáva nielen dejinné udalosti, ale približuje návštevníkovi i bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru mestečka. Expozícia predstavuje kolekciu historických zbraní, dobových dokumentov, odevných súčiastok a šperkov, súbor portrétov príslušníkov miestnych šľachtických a zemianskych rodov, exponáty nájdené pri historicko – archeologickom výskume objektov a pri rekonštrukčných prácach. Ľudovú čachtickú kultúru pripomínajú keramické nádoby a umelecké artefakty. Nachádza sa tu písomný a obrazový materiál o literárnom spolku Tatrín, ktorý mal 9. - 10. 8. 1847 v Čachticiach zhromaždenie, na ktorom sa jeho účastníci prihlásili k novému spisovnému jazyku, čím urobili významný krok k zjednoteniu slovenského národného hnutia. [3]

Prístup
Stojí v severnej časti obce, vedľa kostola sv. Ladislava.
Fotogaléria
Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Draškovičov kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 255.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 255.
[3] www.muzeum.sk
Bibliografia
KRIŽANOVÁ, Eva - TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kaštiele v Čachticiach. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 4, s. 24 - 27.
www.cachtice.sk
www.muzeumtn.sk
GPS
48.715043, 17.785801
48°042'54.1"N 17°047'08.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk