Čakajovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého - pamiatkynaslovensku.com - (cakajovce-pricestna-socha-sv-jana-nepomuckeho)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakajovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Čakajovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha z roku 1844.
Bibliografia
www.cakajovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk