Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čereňany - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čereňany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Čereňany – Kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 823/0) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum - rok 2013, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.cerenany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk