Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červenica pri Sabinove
Lokalita
obec Červenica pri Sabinove, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Môžeme hovoriť iba o zvyškoch renesančného kaštieľa, ktorý bol postavený niekedy medzi rokmi 1600 až 1610. Postaviť ho dali Dessewffyovci. [1] Neskôr zo zbúraných krídel stavby postavili ďalší vlastníci prízemné budovy bez ohľadu na pôvodnú dispozíciu. Zachovali sa iba dve okrúhle nárožné bašty niekdajšej severozápadnej fasády, ktoré majú v prízemných priestoroch valené klenby s lunetami. Na jednej bašte sú pôvodné renesančné okná s kamennou profilovanou šambránou. [2]
 

Medzi poslednými majiteľmi, ktorí v kaštieli bývali bol gróf Szirmay. Ten neskôr kaštieľ predal Žigmundovi Dobayovi a jeho bratovi Štefanovi. V roku 1895 dali bratia kaštieľ do prenájmu židovi Goldbergerovi, ktorý si zmenil meno na György Zoltán, lebo od Slovákov žijúcich v Amerike vylákal doláre s tým, že peniaze dá ich rodinám v kraji. Keď prišiel na Slovensko peniaze si ponechal, a aby ho nenašli zmenil si meno. Hospodáril na Dobayho majetku do roku 1918. Potom Dobay prenajal majetok spolu s kaštieľom poľskému židovi Alfrédovi Tirolimu. Neskôr majetok do prenájmu dostal Čech s menom Černý, ktorý však nebýval v kaštieli ale v Prešove. [3]
 

Po druhej svetovej vojne majetok od Dobaya kúpil Ján Fecko a Štefan Kobuľský. Noví majitelia si majetok a aj kaštieľ rozdelili na polovicu. Boli to poslední majitelia, ktorí obývali kaštieľ. Kobuľský venoval svoju časť kaštieľa na zriadenie materskej škôlky. Fecko svoju časť prenechal rodine Juskovej, ktorá tam bývala a baštu s priľahlou miestnosťou dal mládeži, na zriadenie mládežníckeho klubu. [4]
 

Po páde socialistického totalitného režimu, štát vrátil všetky budovy a polia naspäť svojim majiteľom a Kobuľský obnovil svoju časť kaštieľa. Materská škôlka bola zrušená pre nevyhovujúci stav v roku 1997 a objekt bol predaný Stanislavovi Pakanovi, ktorý si v ňom zriadil ateliér. Druhá polovica kaštieľa, patriaca Feckovi, ostala chátrať bez akéhokoľvek záujmu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Červenica pri Sabinove – kaštieľ (č. ÚZPF 275/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [6]

Súčasný stav a využitie
Pozostatky kaštieľa sú v súkromných rukách. Majetkovo je objekt rozdelený na dve polovice, čo odráža aj jeho súčasný stav. Jedna polovica vyzerá inak ako druhá. Bašty nie sú vo veľmi dobrom stave. Slúžia na obytné účely.
Prístup
Stojí bokom od hlavnej cesty. Na ulici, ktorá vedie kolmo ku kostolu.
Fotogaléria
Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Červenica pri Sabinove foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 33.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 273.
[3] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. s. 165.
[4] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. s. 165.
[5] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. s. 165 - 166.
[6] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.cervenica.eu
GPS
49.133553, 21.024983
49°0 8' 0.79", 21°0 1' 29.94"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk