Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Kameň (Častá) - Múzeum na hrade
Lokalita
obec Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História
Dejiny múzea na hrade Červený Kameň začínajú krátko po odchode posledného vlastníka do zahraničia. Karol Pálffy hrad opustil v marci 1945 – pred príchodom postupujúcej Červenej armády odišiel do Rakúska spolu so svojou matkou, ktorá s ním hrad obývala. Hrad bol už za prvej republiky považovaný za objekt s veľkou pamiatkovou hodnotou a už od počiatku 20. storočia bola časť reprezentačných priestorov hradu sprístupnená počas nediel a sviatkov prípadným záujemcom o prehliadku hradu. Pálffyovci tak verejnosti sprístupnili časť priestorov, ktoré užívali, súkromné obytné priestory však oku návštevníka zostávali skryté. [1]
 

Po druhej svetovej vojne starostlivosť o pamiatkové objekty prevzala Národná kultúrna komisia, ktorá vznikla v roku 1946. Jej úlohou bolo sústrediť vzácne nábytkové mobiliáre, predmety výtvarného a úžitkového umenia, historické knižnice a šľachtické archívy z objektov, ktoré boli bývalými majiteľmi opustené a často iba tak voľne prístupné. [2]
 

V roku 1946 sa v priestoroch hradu Červený Kameň začali zhromažďovať torzá skonfiškovaných interiérových zariadení z iných bývalých šľachtických sídiel západoslovenského kraja a postupne sa začalo i s nutnými opravami hradného objektu. Dňa 22. októbra 1949 bol hrad sprístupnený verejnosti na kultúrne účely a 24. decembra 1949 bol spolu s ďalšími 13 objektmi vyhlásený za národný kultúrny majetok. Na hrade boli medzičasom sústredené cenné umelecké predmety pochádzajúce z 31 zámockých objektov a 2 kláštorov, ktoré vytvorili základ dnešných zbierok múzea. V tejto prvej fáze trvajúcej do roku 1960 prešiel hrad viacerými menšími či väčšími rekonštrukciami, ktorých cieľom bolo udržanie prevádzkyschopnosti múzea. Zároveň intenzívne prebiehalo reštaurovanie zbierok, najmä predmetov zo zbierky nábytku a obrazov. [3]
 

V roku 1960 prešiel vtedajší Štátny hrad Červený Kameň pod správu Krajského národného výboru v Bratislave. V roku 1967 prišlo k zmene názvu na Západoslovenské umelecko-priemyslové múzeum Červený Kameň, čo znamenalo definitívne upevnenie postavenia hradu ako múzea s jedinečnými zbierkami. [4]
 

V roku 1970 sa štatút múzea opäť zmenil a múzeum získalo celoslovenskú pôsobnosť pod názvom Múzeum Červený Kameň ako špecializované historické múzeum dokumentujúce spôsob bývania a život šľachty. V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Postupne sa zhoršujúca statická situácia hradného paláca si vyžiadala generálnu rekonštrukciu budovy i priľahlého areálu spojenú s pamiatkovou obnovou komplexu, ktorá začala v roku 1976. Rekonštrukčné práce na hradnom paláci skončili v roku 1998. [5]
 

Od roku 1979 dodnes (s krátkou prestávkou) je Múzeum Červený Kameň súčasťou Slovenského národného múzea ako jedna z jeho špecializovaných zložiek, pričom zameranie múzea sa nezmenilo. Aj jeho stála expozícia, ktorej posledná časť bola otvorená v roku 1997, je zameraná na kultúru bývania šľachty. Múzeum svoje zbierky pravidelne zapožičiava na výstavy doma i v zahraničí a samozrejme ich sprístupňuje pre návštevníka i formou výstav na hrade. A dodnes v hradnom paláci a v predhradiach pokračuje s menšími rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami. [6]

Kontakt
Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá

Otváracie hodiny
OKTÓBER - APRÍL
• utorok – nedeľa: od 9.30 do 15.30 hod., vstupy pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod., okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára, kedy je celé múzeum zatvorené.
MÁJ - SEPTEMBER
• pondelok – nedeľa: od 9.00 do 17.00 hod. (vrátane), prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú každú celú hodinu. Ak bude veľký záujem zo strany neobjednaných návštevníkov a momentálne možnosti múzea to dovolia, môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.
Poznámky
[1 - 6] www.hradcervenykamen.sk (22.8.2016)
GPS
48.391706, 17.335542
48°23'30.1"N 17°20'08.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk