Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
České Brezovo - hrad
Lokalita
obec České Brezovo, okres Poltár, Banskobystrický kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk