Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chyžné - zvonica
Lokalita
obec Chyžné, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica v retardovanom renesančnom slohu postavená v 18. storočí. Drevená trámová konštrukcia na štvorcovom pôdoryse so stanovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 487.
Bibliografia
www.obecchyzne.skwww.pamiatkynaslovensku.sk