Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čičarovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čičarovce, okres Michalovce, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Čičarovce – kostol reformovanej cirkvi (č. ÚZPF 10241/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B Glocková. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.cicarovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk