čierna kuchyňa - pamiatkynaslovensku.com - (cierna-kuchyna)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
čierna kuchyňa
miestnosť na prípravu jedál s otvoreným ohniskomwww.pamiatkynaslovensku.sk