Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Brod
Lokalita
obec Čierny Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Čierny Brod - Heď – kúria (č. ÚZPF 11494/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2009, autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.11.2014)www.pamiatkynaslovensku.sk