Čierny Váh (Kráľova Lehota) - Lesnícky cintorín - pamiatkynaslovensku.com - (cierny-vah-kralova-lehota-lesnicky-cintorin)

Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Váh (Kráľova Lehota) - Lesnícky cintorín
Lokalita
obec Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Bibliografia
BIZUB, František: Lesnícky cintorín na Čiernom Váhu. Banská Bystrica: NLC Zvolen pre Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, 2008. 52 s. ISBN 978-80-8093-042-4
www.kralovalehota.skwww.pamiatkynaslovensku.sk