Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dara - Chrám Narodenia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba postavená v prvej polovici 20. storočia na mieste starého dreveného chrámu, zbúraného po roku 1938. Trojpriestorová sakrálna dispozícia podľa pravidiel východného rítu s presbytériom, loďou so štvorcovým pôdorysom a podvežím (babincom). Nad loďou je stanová strecha s cibuľovitou vežičkou. Polkruhové presbytérium je kryté polkupolou. Na vstupnom priečelí je dvojitá, výškovo odstupňovaná predsieň. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Príšerná je plechová strecha objektu, ktorá sa k nemu nehodí.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 284.www.pamiatkynaslovensku.sk