desiatok - pamiatkynaslovensku.com - (desiatok)









Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
desiatok
stredoveká daň poddaného cirkevnej vrchnosti



www.pamiatkynaslovensku.sk