Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Detva - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Detva, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kamenná polychrómovaná socha z 18. storočia.
Pamiatková ochrana
Renovovaná bola v roku 1823 a 1850.
Bibliografia
www.detva.skwww.pamiatkynaslovensku.sk