Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diviaky (Turčianske Teplice) - zvonica
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná hranolová stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorá vznikla v roku 1833. Má zošikmené a zosilnené základy. Fasáda je členená maľovaným lizénovým rámovaním. Zvonica je zastrešená zdvojenou cibuľou, na nej kovový krížik s letopočtom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 296.www.pamiatkynaslovensku.sk