Dolné Obdokovce - prícestný kríž - pamiatkynaslovensku.com - (dolne-obdokovce-pricestny-kriz)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Obdokovce - prícestný kríž
Lokalita
obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kríž z roku 1791.www.pamiatkynaslovensku.sk