Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Srnie
Lokalita
obec Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.dolnesrnie.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk