Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Strháre - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Strháre, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka vznikla v roku 1938 pristavaním lode ku zvonici z roku 1873. [1]
 

Niektorí obyvatelia obce si ešte pamätajú, ako kaplnka vyzerala v čase pred zničením strechy lode. Z pôvodného oltára sa zachoval iba základ, nie je známe ani to, kde skončil obraz sv. Anny. Sochy z bočných oltárov boli zachránené a uložené na farskom úrade v Modrom Kameni. Následne boli prenesené do filiálneho kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Horných Strhároch, kde sa na bočných oltároch nachádzajú dodnes. Sú to sochy Božského Srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Na zvonici kaplnky sv. Anny bol zavesený jeden zvon, ktorý po zničení strechy a poškodení zvonice dal vtedajší modrokamenský farár previezť na zvonicu do Modrého Kameňa v časti Prše. Pri čistení kaplnky sa našli menšie organové píšťaly, preto sa dá predpokladať, že sa tu nachádzal menší organ. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je zlý. Stojí v ruinách.
Poznámky
[1 - 2] www.modrykamen.fara.sk (30.5.2016)
GPS
48.249095, 19.393505
48°14'56.7"N 19°23'36.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk