Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce – Kalvária
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária z roku 1872, ktorá bola vybudovaná z milodarov veriacich. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] http://obecdrahovce.sk/navstevnik/pamatihodnosti/ (10.3.2018)www.pamiatkynaslovensku.sk