Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienov - kaštieľ
Lokalita
obec Drienov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková tereziánska stavba zo 60. rokov 18. storočia, postavená na zrúcaninách niekdajšieho gotického hradu, pochádzajúceho z polovice 13. storočia. Kaštieľ bol jednopodlažná dvojkrídlová budova s pôdorysom v tvare písmena L. Fasády boli členené pilastrami so štylizovanou štukovou hlavicou. V jednej časti objektu bol zamurovaný neskorogotický sedlový portál z 15. storočia so skosenou hranou. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 339.
Bibliografia
www.drienov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk