Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubnica nad Váhom - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V blízkosti rozložitého renesančno-barokového kaštieľa je poschodová budova, ktorú miestne nazývajú kaštieľ. Je súčasťou niekdajšieho renesančného areálu dubnického kaštieľa. [1] V Súpise pamiatok z roku 1967 sa objekt tiež označuje ako kaštieľ.
 

Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Úpravy prebehli v 18. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s bočnými krídlami, vybiehajúcimi do uhla. V strednom krídle je vretenovité schodište. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami. Objekt má hladkú fasádu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V kaštieli sídli hotel.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 75.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 344.
Bibliografia
www.dubnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk