Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda - synagóga 2
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1927. Zbúrali ju 50. rokoch 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 131.
Bibliografia
www.dunstreda.skwww.pamiatkynaslovensku.sk